AKTUALNOŚCIOdszkodowaniaPrawo cywilne

ZWROT OPŁAT Z TYTUŁU PRZEDTERMINOWEJ SPŁATY KREDYTU. KALKULATOR.

Rzecznik Finansowy opracował kalkulator przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego (link do kalkulatora: https://rf.gov.pl/kalkulator/?kategoria=kalkulator) Ułatwia on wyliczenie szacunkowej kwoty, którą bank ma obowiązek zwrócić w przypadku, gdy konsument spłaci kredyt przed terminem przewidzianym w umowie. Przypomnijmy, że dotyczy to umów zawartych po 18 grudnia 2011 roku. Zwrotowi podlegają wszystkie koszty kredytu, w tym odsetki, prowizje i opłaty przygotowawcze, proporcjonalnie do redukcji okresu spłaty kredytu, określonego w umowie. Przykładowo, jeżeli koszt kredytu wyniósł 10 tyś. zł, okres spłaty wynosił 10 lat, a konsument spłacił go po 4 latach, wówczas może domagać się zwrotu kwoty 6 tyś. zł. 

Jak wynika z powyższego przykładu kwoty z tytułu zwrotu nadpłaconych opłat mogą mieć istotną wartość. Nasza Kancelaria udziela prawnego wsparcia osobom, które zdecydowały się dochodzić przysługujących im z tego tytułu praw.