Zadośćuczynienie za utratę osób najbliższych

Zadośćuczynienie za utratę osób najbliższych

Od lat świadczymy pomoc prawną dla osób, które w wyniku zdarzeń losowych straciły swoich najbliższych. Na ich rzecz dochodzimy roszczeń o:

1. zadośćuczynienie za krzywdę doznaną w związku z utratą najbliższej osoby,
2. odszkodowanie za szkody powstałe w związku utratą osoby najbliższej (np. koszty pogrzebu, koszty leczenia).
3. zwrot kosztów pełnomocnika w postępowaniu likwidacyjnym i sądowym.

Nasze działania polegają na:

1. analizie spraw i udzielaniu porad prawnych,
2. sporządzaniu pism, w tym procesowych, także w sprawach, które już są w toku,
3. reprezentowaniu Klientów:
- w negocjacjach z osobami, które ponoszą winę za spowodowanie utraty osoby najbliższej oraz ich ubezpieczycielami,
- w postępowaniach likwidacyjnych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń,
- w postępowaniach sądowych karnych i cywilnych,
- w postępowaniach egzekucyjnych.