AKTUALNOŚCI

Wniosek Rzecznika Finansowego o odroczenie płatności składek m.in. na ubezpieczenia OC w związku z pandemią koronawirusa.

W dniu 20 marca 2020 roku Rzecznik Finansowy Mariusz Golecki zwrócił się do MF, UFG oraz PIU z postulatami wsparcia osób kupujących polisy, w tym przede wszystkim obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Dotyczą one m.in. umożliwienia czasowego wycofania pojazdu z ruchu, prolongaty w opłacaniu składek i zawieszenia kar za brak OC. Ma to na celu zachowanie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej na wypadek niemożliwości wywiązania się w czasie pandemii koronawirusa z obowiązku opłacenia składek. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że na pozytywną odpowiedź w formie stosownych regulacji nie przyjdzie czekać zbyt długo.