AKTUALNOŚCIOdszkodowaniaPrawo cywilne

UBEZPIECZENIA. Kolejne zielone światło SN w odzyskaniu pieniędzy z polisolokat

Problem dotyczy umów ubezpieczenia na życie połączonego z funduszem kapitałowym (tzw. polisolokat). Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 lipca 2020 roku (III CZP 75/19), po raz kolejny wyraził pogląd, że opłaty likwidacyjne związane z rozwiązaniem takiej umowy mogą być niedozwolone. Nie są one bowiem świadczeniem głównym, a co z tym idzie mogą stanowić tzw. klauzule abuzywne czyli - niedozwolone postanowienia umowne, które nie wiążą konsumentów - stron umowy ubezpieczenia. 

Praktyczne znaczenie uchwały sprowadza się do tego, że w przypadku gdy ubezpieczony zdecyduje się zerwać polisolokatę wówczas może żądać zwrotu wszystkich wpłaconych środków. Część ubezpieczycieli stosowała praktykę opłat likwidacyjnych, które sięgały kilkudziesięciu procent (w sprawie, na kanwie której podjęto uchwałę było to 25%). Sąd Najwyższy tego rodzaju opłaty, a tym samym prawo ubezpieczycieli do zatrzymania części wpłaconego kapitału uznał za niezgodne z prawem. Dlatego warto podjąć starania o zwrot wszystkich pieniędzy, tym bardziej, że orzecznictwo sądów daje zielone światło!