Prawo Transportowe

Odszkodowania w transporcie

Odszkodowania w transporcie” to specjalna oferta skierowana do firm prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, które doświadczają trudności związanych z dochodzeniem należnych im odszkodowań od zakładów ubezpieczeń, za szkody komunikacyjne i osobowe. Udzielając pomocy prawnej naszym Klientom - uczestnikom tego obszaru działalności, mieliśmy okazję zdiagnozować najbardziej istotne problemy związane z uzyskaniem należnej kompensacji.

Z jednej strony praktyka wykazała, że wysokie składki ubezpieczeniowe płacone przez przedsiębiorców w większości przypadków nie gwarantują, że zakłady ubezpieczeń w sposób należyty wywiążą się z obowiązku zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej. Powszechne jest bowiem nie tylko zaniżanie wysokości kompensacji, ale także kwestionowanie własnej odpowiedzialności, i to zarówno w obrębie ubezpieczeń AC jak i OC.

Z drugiej strony musieliśmy przyznać, że sami przedsiębiorcy w znakomitej większości przypadków nie dążą do uzyskania wszystkich należnych im świadczeń. Wynika to zarówno z nieświadomości o przysługujących im uprawnieniach jak i niechęci angażowania się w spory sądowe. W ten sposób sami pozbawiali się realnej szansy uzyskania należnych im odszkodowań. W konsekwencji bardzo często dochodziło do zaniechań w realizacji roszczeń o zwrot: 1) utraconego dochodu firmy w związku z niemożnością wykorzystania pojazdu do celów zarobkowych; 2) kosztów najmu pojazdu; 3)utraty wartości handlowej pojazdu; 4) kosztów pełnomocnika reprezentującego firmę w postępowaniu likwidacyjnym, i innych jeszcze rodzajów szkód, które na gruncie ogólnych przepisów prawa odszkodowawczego wyznaczają zakres kompensacji.

Nasza Kancelaria udziela kompleksowej pomocy prawnej w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Prowadzimy sprawy o kompensację szkód komunikacyjnych i osobowych w postępowaniu likwidacyjnym, sądowym i egzekucyjnym. Udzielamy też obrony w sprawach karnych, w których kierowcy - pracownicy firmy występują w charakterze oskarżonych o popełnienie przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (m.in. wypadek komunikacyjny - art. 178 k.k., prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego – art. 178a k.k.).