Szkody samochodowe

Szkody samochodowe

W ramach spraw związanych z kompensacją szkód związanych z uszkodzeniem pojazdów realizujemy roszczenia o:

1. odszkodowanie za koszty naprawy pojazdu,
2. odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu powypadkowego,
3. zwrot kosztów najmu pojazdu,
4. odszkodowanie za utratę zarobku spowodowaną uszkodzeniem pojazdu,
5. zwrot kosztów pełnomocnika w postępowaniu likwidacyjnym i sądowym.

Nasze działania sprowadzają się do:

1. analizy spraw i udzielania porad prawnych,
2. sporządzania pism, w tym procesowych, także w sprawach, które są już w toku,
3. reprezentowania Klientów:
- w negocjacjach ze sprawcami szkód i ich ubezpieczycielami,
- w postępowaniach likwidacyjnych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń,
- w postępowaniach sądowych karnych i cywilnych,
- w postępowaniach egzekucyjnych.