Prawo spadkowe. Dział Spadku

Prawo spadkowe. Dział Spadku

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa spadkowego, w tym w szczególności o:

 1. stwierdzenie nabycia spadku,
 2. dział spadku, 
 3. uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia, 
 4. zachowek, 
 5. stwierdzenie nieważności testamentu,
 6. zapłatę zapisu,
 7. i inne.  

Nasza pomoc w tym zakresie obejmuje w szczególności:

 1. udzielanie porad prawnych, 
 2. sporządzanie pisemnych opinii prawnych,
 3. reprezentowanie klientów w sprawach sądowych,
 4. Prowadzenie negocjacji spadkowych,
 5. sporządzanie pism w postępowaniu sądowym, w tym m.in.: 
 • pozwów
 • wniosków 
 • odpowiedzi na pozew 
 • zażaleń,
 • apelacji, 
 • skarg kasacyjnych.