Prawo karne

Prawo karne

Zasadniczą część praktyki w naszej Kancelarii stanowią sprawy karne. Bazując na gruntownej wiedzy i doświadczeniu naszych prawników oferujemy Klientom pomoc prawną, która ma na celu zabezpieczenie ich praw na każdym etapie procesu karnego. Nasza działalność obejmuje w szczególności:

1. analizę prawną sprawy,
2. obronę podejrzanych i oskarżonych,
3. reprezentowanie skazanych w postępowaniu karnym wykonawczym,
4. reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w procesie karnym,
5. sporządzanie pism w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, w tym m.in.:
- zażaleń,
- apelacji,
- kasacji,
- prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia.

6. sporządzanie pism w postępowaniu karnym wykonawczym, w tym m.in.:
- wniosków o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
- wniosków o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
- wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie z obowiązku wykonania kary pozbawienia wolności,
- wniosków o zatarcie skazania,
- zażaleń na zarządzenia wykonania kary.