Odszkodowania

Odszkodowania Poznań

Odszkodowania

Kancelaria specjalizuje się w prawie odszkodowawczym. Reprezentujemy Klientów, którzy zostali poszkodowani w różnych sytuacjach życiowych (w wypadkach komunikacyjnych, w wypadkach przy pracy, w wyniku błędów lekarskich, w wyniku popełnienia przestępstwa i innych). Nasze działania sprowadzają się do reprezentowania Klientów w postępowaniu przedsądowym, podczas negocjacji z firmami ubezpieczeniowymi, szpitalami, a także sprawcami szkód, jak i w sądowym postępowaniu karnym i cywilnym.

Bardzo często reprezentujemy pokrzywdzonych w postępowaniach karnych, gdy szkody i krzywdy, których doznali są wynikiem przestępstw. Wówczas występujemy w charakterze pełnomocników pokrzywdzonych lub oskarżycieli posiłkowych. Nasze działania skierowane są na zabezpieczenie praw ofiar przestępstw oraz na uzyskanie przewidzianej przez prawo pełnej kompensacji szkody.