Obsługa biznesu

Obsługa biznesu

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z podejmowaniem aktywności i nawiązywaniem relacji na kanwie wielu dziedzin prawa. Kodeks spółek handlowych jest z pewnością główną, ale nie jedyną regulacją, która jest ściśle związana z prowadzeniem biznesu. Istotne są także regulacje z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, a często także karnego i karnoskarbowego. Dlatego naszym Klientom oferujemy kompleksowe wparcie prawne uwzględniające te dziedziny prawa. Świadczymy usługi w szczególności w zakresie:

1. sporządzania opinii i analiz prawnych,
2. reprezentowania Klientów przed sądami i organami państwowymi,
3. prowadzenia negocjacji z kontrahentami,
4. tworzenia i likwidacji spółek,
5. przekształceń podmiotowych,
6. prowadzenia spraw pracowniczych,
7. prowadzenia spraw windykacyjnych, sądowe dochodzenie roszczeń,
8. prowadzenia spraw karnych,
9. prowadzenia spraw karnoskarbowych
10. stałej obsługi prawnej.