Rozwody

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych pozwoliło nam wypracować sprawdzone modele postępowania, które zapewniają naszym Klientom sprawne i najbardziej korzystne dla nich rozstrzygnięcia. Należy pamiętać, że sprawa rozwodowa to nie tylko rozwiązanie małżeństwa z orzekaniem lub bez orzekania o winie stron, ale to także całe spektrum tzw. spraw około-rozwodowych, które pozostają w ścisłym związku z ustaniem małżeństwa. W znakomitej większości przypadków konsekwencją rozwodu jest podział majątku małżonków, ustalenie alimentów, ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi, sposób wykonywania władzy rodzicielskiej i inne. Należy mieć także na uwadze wciąż jeszcze praktykowane próby wszczynania nieuzasadnionych postępowań karnych przeciwko stronie wyłącznie na potrzeby sprawy rozwodowej.

Nasza Kancelaria oferuje zarówno kompleksową pomoc prawną we wszystkich tego rodzaju sprawach jak i w każdej z nich z osobna. W kolejnych zakładkach przedstawiliśmy najbardziej podstawowe i praktyczne informacje dotyczące instytucji rozwodu, w tym w szczególności związane z orzekaniem o winie, podziałem majątku, władzą rodzicielskiej i alimentami.