adw. Konrad Jagiełło

ODSZKODOWANIA. SPRZEDAWCA MOŻE ODPOWIADAĆ ZA WADY POJAZDU UŻYWANEGO WYNIKAJĄCE Z BRAKU JEGO SERWISOWANIA.

Posted on

Tak wynika z orzeczenia Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 4 maja 2020 roku, sygn. akt I Ca 130/20, który uznał, że sprzedawca pojazdu używanego, odpowiada za jego usterki, które są następstwem zaniedbań związanych z jego serwisowaniem, i to niezależnie od tego czy wiedział o istnieniu wady. W sprawie chodziło o usterkę będącą wynikiem braku okresowego […]

AKTUALNOŚCI

BIZNES.UBEZPIECZENIA.TRANSPORT. Odszkodowanie za utracony zysk. Dodatkowy dochód w czasie kryzysu.

Posted on

Z naszych doświadczeń związanych z obsługą prawną firm transportowych wynika, że w znakomitej większości przypadków, przedsiębiorcy, których pojazdy zostały uszkodzone w wypadkach lub kolizjach drogowych uzyskiwali odszkodowanie ograniczone do zwrotu kosztów naprawy pojazdu. Tymczasem zakres obowiązku odszkodowawczego w ramach ubezpieczenia OC sprawcy szkody obejmuje pełną kompensację. Tym samym poszkodowany przedsiębiorca ma również prawo do pokrycia […]