AKTUALNOŚCI

PRAWO KARNE. PRAWO CYWILNE. Ustawa antyprzemocowa przyjęta przez Sejm. Istota regulacji.

Posted on

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę – o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – czyli tzw. ustawę antyprzemocową. Wprowadza ona regulację dotyczącą m.in. nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania przez sprawców przemocy domowej, w celu niezwłocznego odizolowania ich od swoich ofiar. Ustawa została uchwalona niemal jednogłośnie w związku z tym […]

AKTUALNOŚCI

PRAWO KARNE. Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności w czasie pandemii koronawirusa.

Posted on

Koronawirus wpłynął także na treść regulacji z zakresu prawa karnego wykonawczego. W ustawie z dnia 2 marca 2020 roku dotyczącej przeciwdziałaniu COVID-19 zostały zawarte przepisy dotyczące udzielania przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii koronawirusa. W tych okresach sąd penitencjarny, na wniosek dyrektora zakładu karnego, zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego […]