AKTUALNOŚCIBiznesOdszkodowaniaPrawo transportowe

BIZNES.UBEZPIECZENIA.TRANSPORT. Odszkodowanie za utracony zysk. Dodatkowy dochód w czasie kryzysu.

Z naszych doświadczeń związanych z obsługą prawną firm transportowych wynika, że w znakomitej większości przypadków, przedsiębiorcy, których pojazdy zostały uszkodzone w wypadkach lub kolizjach drogowych uzyskiwali odszkodowanie ograniczone do zwrotu kosztów naprawy pojazdu. Tymczasem zakres obowiązku odszkodowawczego w ramach ubezpieczenia OC sprawcy szkody obejmuje pełną kompensację. Tym samym poszkodowany przedsiębiorca ma również prawo do pokrycia w ramach odszkodowania szkody w postaci utraconych dochodów, których nie mógł osiągnąć z powodu niemożliwości realizacji usług transportowych przez okres naprawy pojazdu. Warto pamiętać o tym uprawnieniu bowiem daje ono możliwość uzyskania dodatkowych, i wcale niemałych środków finansowych. Dotyczy to także wypadków i kolizji drogowych, co do których zostało już wypłacone odszkodowanie za naprawę pojazdu lub utratę jego wartości handlowej, a pominięto kompensację utraconego dochodu. Warto więc wrócić także do wcześniejszych zdarzeń szkodowych bowiem okres przedawnienia roszczeń z tego tytułu może wynosić nawet 20 lat.