AKTUALNOŚCIBez kategorii

Odszkodowania. Wywalczyliśmy prawie 100 (sto) razy wyższe świadczenie od pierwotnie wypłaconego przez ubezpieczyciela.

Odszkodowania. Wywalczyliśmy prawie 100 (sto) razy wyższe świadczenie od pierwotnie wypłaconego przez ubezpieczyciela.

Poszkodowanej w wypadku samochodowym zakład ubezpieczeń wypłacił kwotę 700,00 zł tytułem zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu. Była to kwota rażąco zaniżona dlatego poszkodowana zwróciła się do naszej Kancelarii o pomoc. Przeanalizowaliśmy sprawę i zdecydowaliśmy, że wezwiemy zakład ubezpieczeń do zapłaty kwoty 60.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia. W odpowiedzi ubezpieczyciel zaoferował dopłatę 400,00 zł tytułem całkowitej kompensacji. W związku z tym zaniechaliśmy dalszych negocjacji i wystąpiliśmy na drogę sądową. W procesie zażądaliśmy przeprowadzenia dowodów z opinii biegłych różnych specjalności. Po sporządzeniu pierwszej z nich zakład ubezpieczeń wystąpił z ofertą zawarcia ugody na kwotę 19.000,00 zł. Ofertę tę odrzuciliśmy. Po uzyskaniu kolejnej opinii to my wystąpiliśmy z ofertą zawarcia ugody, która była wyższa niż kwota żądania zawarta w pozwie. Ubezpieczyciel przystał na nią niemal w całości i wypłacił na rzecz naszej klientki 69.000,00 zł. Tym samym uzyskaliśmy świadczenie prawie 100 razy wyższe od pierwotnie wypłaconego przez zakład ubezpieczeń.

Niestety jest to kolejny przykład na to, że zakłady ubezpieczeń świadomie i rażąco zaniżają świadczenia, pomimo że ciąży na nich ustawowy obowiązek wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości. Ustawodawca nie powinien być dłużej obojętny na tego rodzaju praktykę. W naszej ocenie rozwiązaniem tej sytuacji byłoby zróżnicowanie stawek odsetek ustawowych poprzez wprowadzenie znacznie wyższych w stosunku do kwot, które nie zostały wypłacone przez ubezpieczyciela, pomimo że w świetle ustaleń poczynionych w postępowaniu likwidacyjnym były one uzasadnione w stopniu oczywistym - tak jak to miało miejsce w opisanej powyżej sprawie. Ubezpieczyciel, który świadomie i rażąco zaniża świadczenia powinien się liczyć z koniecznością poniesienia większych konsekwencji nierzetelnego działania, w szczególności zaś w sprawach osób poszkodowanych, których podstawowym celem jest niezwłoczne pozyskanie środków finansowych na leczenie i rehabilitację.