Szkody medyczne

Szkody medyczne

Prowadzimy sprawy związane z dochodzeniem odszkodowań dla osób poszkodowanych przez podmioty świadczące usługi medyczne, spowodowane m.in.:

1. błędami w sztuce lekarskiej,
2. zakażeniami szpitalnymi,
3. błędami diagnostycznymi,
4. pozostawieniem ciał obcych w polu operacyjnym,
5. użyciem wadliwego sprzętu medycznego,
6. wadliwym wykonaniem zabiegów chirurgii estetycznej,
7. wykonaniem zabiegu medycznego bez zgody pacjenta,
8. nieuzasadnioną odmową przyjęcia chorego do szpitala,
9. zwłoką w udzieleniu pomocy lekarskiej;
10. wadliwością identyfikacji pacjenta i przeprowadzeniem zabiegu na innym chorym,
11. naruszeniem praw pacjenta.

W ramach podejmowanych przez nas działań realizujemy roszczenia pacjentów o:
1. zadośćuczynienie za krzywdę (za utratę zdrowia),
2. zwrot kosztów leczenia,
3. zwrot kosztów rehabilitacji,
4. zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
5. zwrot kosztów dostosowania mieszkania lub domu do potrzeb poszkodowanego (np. instalacja windy),
6. zwrot kosztów zakupu lub dostosowania pojazdu do potrzeb poszkodowanego,
7. kompensację utraconego zarobku,
8. rentę z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej,
9. zabezpieczenie kosztów na przyszłe leczenie i rehabilitację poszkodowanych,
10. zwrot kosztów pełnomocnika w postępowaniu likwidacyjnym i sądowym.

W jaki sposób pomagamy realizować roszczenia naszych Klientów:

1. analizujemy sprawy i udzielamy porad prawnych,
2. sporządzamy pisma, w tym procesowe, także w sprawach, które już są w toku,
3. reprezentujemy Klientów:
- w negocjacjach ze sprawcami szkód i ich ubezpieczycielami,
- w postępowaniach likwidacyjnych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń,
- w postępowaniach przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
- w postępowaniach sądowych, karnych, cywilnych,
- w postępowaniach egzekucyjnych.