Prawo spadkowe

Prawo spadkowe reguluje kwestie następstw prawnych o charakterze majątkowym, związanych ze śmiercią osoby fizycznej. Z tego względu znajduje powszechne zastosowane w obrocie prawnym. Dziedziczenie, stwierdzenie nabycia spadku, jego przyjęcie lub odrzucenie, zachowek, zapis czy polecenie, to przykłady najważniejszych instytucji prawa spadkowego. Przybliżyliśmy ich istotę w poszczególnych zakładkach naszej strony internetowej, a ponadto przedstawiliśmy najbardziej praktyczne i użyteczne zagadnienia, które będą pomocne w realizacji praw i obowiązków spadkobierców, zmuszonych zdecydować o tym, jakie stanowisko przyjąć wobec masy spadkowej, która z mocy ustawy lub woli spadkodawcy miałaby zostać włączona do ich majątku osobistego.