Prawo karne

Bardzo istotną część naszej działalności stanowi świadczenie obrony w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym o wykroczenia, występki i zbrodnie.

Reprezentujemy naszych Klientów także w postępowaniu wykonawczym w sprawach o odroczenie lub udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny i innych.