Prawo cywilne

Prowadzimy sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego dotyczące prawa własności (zasiedzenie, służebności, ochrona własności), współwłasności (ustalenie sposobu korzystania z przedmiotu współwłasności, zniesienie współwłasności), posiadania, użytkowania, użytkowania wieczystego, windykacji należności, a także wynikających, ze stosunków regulowanych przez umowy o roboty budowlane, o dzieło, zlecenia, najmu, dzierżawy, sprzedaży, komisu, pożyczki, przewozu, usług turystycznych i innych.

Nasze działania polegają na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism procesowych, prowadzeniu negocjacji oraz reprezentowaniu przed sądami i organami państwowymi.