Zwrot kosztów leczenia poniesionych w prywatnych placówkach medycznych.

Posted on Posted in AKTUALNOŚCI

W dniu 19 maja 2016 roku Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów, w sprawie o sygn. akt III CZP 63/15, podjął uchwałę dotyczącą zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji poniesionych przez poszkodowanych w związku z leczeniem w placówkach medycznych, w których świadczenia nie są refundowane przez NFZ. Jak wynika z informacji, na które powołuje się Rzecznik […]

Zwrot wynagrodzenia adwokata poniesionego w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przez zakład ubezpieczeń.

Posted on Posted in AKTUALNOŚCI

Kwestia ta stała się przedmiotem postępowania przed Sądem Najwyższym, które zostało wszczęte na wniosek Rzecznika Praw Ubezpieczonych. Sąd w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w której stwierdził, że „Uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe, poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym prowadzonym przez ubezpieczyciela, mogą w okolicznościach konkretnej sprawy stanowić […]