AKTUALNOŚCI

Biznes. Ubezpieczenia. Transport. 95% – conajmniej o tyle możesz obniżyć wysokość składek na ubezpieczenie OC.

Posted on

Jednymi z pierwszych, którzy zostali dotknięci negatywnymi skutkami kryzysu ekononicznego wywołanego pandemią koronawirusa są z pewnością przedstawiciele branży transportowej. Nie mogą oni świadczyć usług w dotychczasowym zakresie i w konsekwencji nie wykorzystują w pełni potencjału swojego taboru. Jednak nadal ponoszą koszty związane z jego utrzymaniem. Głównie chodzi tutaj o spłatę rat leasingowych oraz koszty ubezpieczenia […]

AKTUALNOŚCI

Odszkodowania. Wywalczyliśmy prawie 100 (sto) razy wyższe świadczenie od pierwotnie wypłaconego przez ubezpieczyciela.

Posted on

Poszkodowanej w wypadku samochodowym zakład ubezpieczeń wypłacił kwotę 700,00 zł tytułem zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu. Była to kwota rażąco zaniżona dlatego poszkodowana zwróciła się do naszej Kancelarii o pomoc. Przeanalizowaliśmy sprawę i zdecydowaliśmy, że wezwiemy zakład ubezpieczeń do zapłaty kwoty 60.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia. W odpowiedzi ubezpieczyciel zaoferował dopłatę 400,00 zł tytułem całkowitej kompensacji. […]

AKTUALNOŚCI

Wniosek Rzecznika Finansowego o odroczenie płatności składek m.in. na ubezpieczenia OC w związku z pandemią koronawirusa.

Posted on

W dniu 20 marca 2020 roku Rzecznik Finansowy Mariusz Golecki zwrócił się do MF, UFG oraz PIU z postulatami wsparcia osób kupujących polisy, w tym przede wszystkim obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Dotyczą one m.in. umożliwienia czasowego wycofania pojazdu z ruchu, prolongaty w opłacaniu składek i zawieszenia kar za brak OC. Ma to na […]

AKTUALNOŚCI

Zwrot kosztów leczenia poniesionych w prywatnych placówkach medycznych.

Posted on

W dniu 19 maja 2016 roku Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów, w sprawie o sygn. akt III CZP 63/15, podjął uchwałę dotyczącą zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji poniesionych przez poszkodowanych w związku z leczeniem w placówkach medycznych, w których świadczenia nie są refundowane przez NFZ. Jak wynika z informacji, na które powołuje się Rzecznik […]

AKTUALNOŚCI

Zwrot wynagrodzenia adwokata poniesionego w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przez zakład ubezpieczeń.

Posted on

Kwestia ta stała się przedmiotem postępowania przed Sądem Najwyższym, które zostało wszczęte na wniosek Rzecznika Praw Ubezpieczonych. Sąd w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w której stwierdził, że „Uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe, poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym prowadzonym przez ubezpieczyciela, mogą w okolicznościach konkretnej sprawy stanowić […]