O nas

W odpowiedzi na oczekiwania naszych Stałych Klientów i z myślą o Nowych stworzyliśmy stronę internetową Kancelarii Jagiełło. Zbudowaliśmy ją w taki sposób, aby przybliżyć praktyczne informacje w najbardziej powszechnych sprawach z zakresu prawa odszkodowawczego, karnego, cywilnego, rodzinnego i spadkowego. Kierując się natomiast wyłącznie egoistycznymi pobudkami pozwoliliśmy sobie więcej miejsca poświęcić naszej ulubionej tematyce odszkodowań i zadośćuczynień.

W osobnym oknie postaramy się również przedstawić Państwu najbardziej aktualne informacje prawne i orzeczenia sądów powszechnych, które mają największy wpływ na orzeczenia wydawane w sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych i odszkodowawczych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji i kompleksowej pomocy prawnej zapraszamy Państwa do naszych Kancelarii w Poznaniu i Wągrowcu.

Specjalizacja

ADW. KONRAD JAGIEŁŁO

Adwokat Konrad Jagiełło jest właścicielem Kancelarii. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aplikację adwokacką odbył w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. Specjalizuje się w sprawach karnych i cywilnych, w tym rodzinnych i spadkowych. Szczególnym zainteresowaniem Mecenasa cieszy się prawo odszkodowawcze, w szczególności zaś spory sądowe o kompensację szkód i zadośćuczynienie krzywd.

Transport

odszkodowania komunikacyjne dla firm transportowych

Aktualności

Zwrot kosztów leczenia poniesionych w prywatnych placówkach medycznych.

W dniu 19 maja 2016 roku Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów, w sprawie o sygn. akt III CZP 63/15, podjął uchwałę dotyczącą zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji poniesionych przez poszkodowanych w związku z leczeniem w placówkach medycznych, w których świadczenia nie są refundowane przez NFZ. Jak wynika z informacji, na które powołuje się Rzecznik […]

Zwrot wynagrodzenia adwokata poniesionego w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przez zakład ubezpieczeń.

Kwestia ta stała się przedmiotem postępowania przed Sądem Najwyższym, które zostało wszczęte na wniosek Rzecznika Praw Ubezpieczonych. Sąd w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w której stwierdził, że „Uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe, poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym prowadzonym przez ubezpieczyciela, mogą w okolicznościach konkretnej sprawy stanowić […]

Czytaj więcej

Kancelaria Poznań

ul. Św. Marcin 73/4b, 61-808 Poznań
+48 691 030 225

Click to open a larger map

Kancelaria Wągrowiec

ul. Kościuszki 28, 62-100 Wągrowiec
+48 691 030 225

Click to open a larger map