O nas

Rozpoczęliśmy działalność w 2010 roku. Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw odszkodowawczych, karnych i obsłudze prawnej biznesu. Bazujemy na wiedzy i osobistym zaangażowaniu adwokatów - specjalistów w swojej dziedzinie, przez co gwarantujemy usługi prawne na najwyższym poziomie.

Specjalizacja

ADW. KONRAD JAGIEŁŁO

Adwokat Konrad Jagiełło jest właścicielem Kancelarii. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aplikację adwokacką odbył w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. Specjalizuje się w sprawach karnych i cywilnych, w tym rodzinnych i spadkowych. Szczególnym zainteresowaniem Mecenasa cieszy się prawo odszkodowawcze, w szczególności zaś spory sądowe o kompensację szkód i zadośćuczynienie krzywd.

Transport

odszkodowania komunikacyjne dla firm transportowych

Aktualności

UBEZPIECZENIA. Kolejne zielone światło SN w odzyskaniu pieniędzy z polisolokat

Problem dotyczy umów ubezpieczenia na życie połączonego z funduszem kapitałowym (tzw. polisolokat). Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 lipca 2020 roku (III CZP 75/19), po raz kolejny wyraził pogląd, że opłaty likwidacyjne związane z rozwiązaniem takiej umowy mogą być niedozwolone. Nie są one bowiem świadczeniem głównym, a co z tym idzie mogą stanowić tzw. […]

ODSZKODOWANIA. SPRZEDAWCA MOŻE ODPOWIADAĆ ZA WADY POJAZDU UŻYWANEGO WYNIKAJĄCE Z BRAKU JEGO SERWISOWANIA.

Tak wynika z orzeczenia Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 4 maja 2020 roku, sygn. akt I Ca 130/20, który uznał, że sprzedawca pojazdu używanego, odpowiada za jego usterki, które są następstwem zaniedbań związanych z jego serwisowaniem, i to niezależnie od tego czy wiedział o istnieniu wady. W sprawie chodziło o usterkę będącą wynikiem braku okresowego […]

PRAWO CYWILNE. OBSŁUGA BIZNESU. Zwrot kosztów, w tym wynagrodzenia pełnomocnika za prowadzenie przedsądowego postępowania windykacyjnego.

Sąd Najwyższy w dniu 12 grudnia 2019 roku podjął uchwałę ( III CZP 48/19), w której stanął na stanowisku, że: „Celowe koszty windykacji przewyższające równowartość kwoty 40 euro wchodzą w skład kosztów odzyskania należności, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych […]

Czytaj więcej

Kancelaria Poznań

ul. Św. Marcin 73/4b, 61-808 Poznań
+48 691 030 225

Kancelaria Brudzew

Plac Wolności 38a, 62-720 Brudzew
+48 691 030 225